Nezapomenutelná léta / Unforgettable Years

“Nezapomenutelná léta“  jsou paměti Vavřina Škareckého, rodáka z Vracova na Moravě, původně vojáka rakousko-uherské armády v první světové válce, který byl zajat na ruské frontě, strávil několik let v zajateckém táboře v dnešním Kazachstánu na Sibiři, vstoupil do čs. legie v Rusku a s ní putoval a bojoval po dobu dvou let (když už I. svetová válka dávno skončila) přes Sibiř až do Vladivostoku.  Zůstal několik let na Sibiři a pak se přestěhoval do Číny, kde prožil dalších 15 let.  Paměti začínají popisem historických událostí okolo vzniku čs. legií ve Francii, Itáii a zejména v Rusku.  Hlavně popisují, z jeho vlastních zkušeností, mnohé události a zážitky z činnosti legií, a také zajímavé  a zasvěcené pohledy na život v Číně té doby, včetně dvou japonských invazí.

Tyto paměti lze též objednat v podobě vázané knihy, a to v češtině nebo v anglickém překladu, na adrese simi@vaxxine.com.

 

“Unforgettable Years” is a memoir of Vavřin Škarecký.  Born in Vracov, Moravia, he was deployed to the Russian front in WW1 as an Austro-Hungarian soldier.  He was taken prisoner and spent several years in Siberia (present day Kazakhstan) as a POW,  joined the Czech Legion and spent 2 years with them fighting their way to Vladivostok, traversing Siberia even after the end of WW1.   After most Legionnaires departed Vladivostok for their newly formed homeland of Czechoslovakia, he decided to remain in the East and lived in Russia and then China for another 20 years.  His memoir begins with a historical look at the Czech and Slovak situation and participation in WW1 in France, Italy and Russia.  He then describes personal experiences and adventures from his 25 years abroad in Siberia and China.

This memoir is also available in hard cover book form, in both Czech and English.  Inquire at simi@vaxxine.com.

Kniha / Book

NEZAPOMENUTELNÁ LÉTA

 

Máte-li problém číst tuto knihu stránku po stránce z této webové stránky, mohu Vám ji poslat emailem jako soubor .pdf.

 

UNFORGETTABLE YEARS

 

If you are having difficulties reading this text online, please contact me and I can send you a .pdf file of the book.